Medische verklaring – Huisarts Boschdijk – Eindhoven
Douglashout 32B 5621 DE Eindhoven Tel: 040-2430560 niet beschikbaar
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Medische verklaring

Wat is een medische verklaring?

Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer of juist wel kan.

Veelal zijn het werkgevers, advocatenkantoren, overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen of andere bedrijven om een uitzondering voor u te kunnen maken dit via u aan ons vragen.

Een ander voorbeeld is een vliegtuigmaatschappij die wil weten of u mag vliegen (fit-to-fly) of een sportevenement wat vraagt of u gezond genoeg bent om mee te doen.

Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af

Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten.

Wat kan wel?

  1.  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of een verklaring van u zelf over uw gezondheidstoestand niet voldoende is, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  2. U kunt vragen of de instantie die u om de geneeskundige verklaring vraagt zelf de vragen, die ze over u heeft, op papier zet en deze aan de huisartsenpraktijk toestuurt. De huisarts kan deze dan feitelijk beantwoorden, als u tenminste ook heeft toegestaan dat de huisarts dit namens u doet door het ondertekenen van een schriftelijke machtiging.
  3. Ook kunt u ons vragen een (kort) afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Wilt u zo’n verklaring? Stelt u dan deze vraag per e-mail/e-consult en geef duidelijk aan voor welke instantie het is, welke huisarts in de praktijk hier het meeste van weet en wat het doel ervan is zodat er alleen gerichte informatie wordt meegegeven. U zult hierop dan binnen enkele dagen een afschrift ontvangen. Vaak is dit voldoende. Is er toch een oordeel nodig dat kunt u met deze feiten in de hand een onafhankelijk arts (niet uit uw eigen praktijk of ziekenhuis) raadplegen. Deze arts mag hiervoor kosten bij u in rekening brengen.

 

 

Waar moet u op letten?

In principe heeft u ook recht op een afschrift van uw volledige medische dossier en kunt u steeds gemakkelijker uw medisch dossier online opzoeken en zelf delen met anderen. Als u overweegt om een instantie de beschikking over (een stuk van) uw medisch dossier te geven, realiseert u zich dan dat:
– uw medische gegevens vaak niet beoordeeld worden door een arts, maar door een ambtenaar of een jurist
– de instantie ook de beschikking heeft over uw prive-informatie die helemaal niet nodig is om uw aanvraag te beoordelen.
– de instantie die beschikt over uw medisch dossier geen geheimhoudingsplicht heeft.
– onduidelijk is wat er met uw dossier gebeurt als uw aanvraag is afgehandeld. Heeft dezelfde (of een andere) instantie over tien jaar de beschikking over uw gegevens, zonder dat u daar toestemming voor geeft?
Legt u in elk geval altijd deze tekst voor aan degene die u om uw dossier vraagt en vraag hem/haar via de bovenbeschreven weg informatie op te vragen.

Wilt u hier meer over weten?

Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ op de website van KNMG.

Publicatiedatum: 25-08-2022